Nye deler

Vi har ingen Nettbutikk men vi legger ut diverse deler med pris for å gi en indikasjon på hvilket gode priser vi har.

Vi har mye deler til MGB og MGA på lager.

Vi har også noe deler til Triumph på lager.

Bare ta kontakt for priser.